Vítejte na stránkách bytového družstva Modřanská 13

dům Bytového družstva Modřanská 13 - obrázek 1 dům Bytového družstva Modřanská 13 - obrázek 2 dům Bytového družstva Modřanská 13 - obrázek 3

Zápis z členské schůze bytového družstva Modřanská 13

se sídlem na adrese Modřanská 1068/13, 143 00 Praha 4-Modřany, IČO 26161656

konané dne: 15.5.2024
přítomni: viz. Prezenční listina

program:

ad 1)
přítomní účastníci podepsali prezenční listinu, ze schůze se omluvili p.Košík, pí.Tlustá, pí.Anderlíková, pí.Symonidesová, všechny přivítal a seznámil s programem předseda družstva p.Gregáň

ad 2)
- proběhla pravidelná revize hromosvodů, hasičských přístrojů, kotelny, plynu a elektřiny ve společných prostorech
- čeká se na 2.fázi opravy plynu – p. Gregáň již několikrát firmu kontaktoval bez výsledku, nadále bude pokračovat ve snaze opravy dotáhnout do úspěšného konce
- práce na domě:

ad 3)
- p.Gregáň nastínil finanční situaci bytového družstva, stav účtu činí 1.708.228,70
- přečetl podklady pro vyúčtování služeb – přeplatky/nedoplatky za služby, účetní uzávěrku, daň z příjmu za rok 2023 činila 26.410,--
- nedoplatky vyúčtování za rok 2023 zaplatit do 31.8.2024 na účet družstva
- přeplatky vyúčtování za rok 2023 budou poslány na účet družstevníků do 31.5.2024
- oprava nájemní smlouvy pí.Křečkové - oprava rodného čísla
- Ista - připomínka přihlášení na jejich portál
- byt č.8 bude pronajímán přes firmu
- byt č.4 - v další topné sezoně ovzdušení topení
- byt č.3 - oprava okna na náklady družstva, opravu si sl.Rathouská zajistí sama

ad 4)
- z důvodu navyšování nákladů na nájemné podal p.Gregáň všem přítomným návrh na navýšení nájemného a fondu oprav o 20% a svoz odpadu o 100%, proběhlo hlasování - jednohlasné schválení

ad 5)
- v diskuzi dostali prostor členové družstva
- proběhla diskuze o možnosti zpoplatnění razítek pro podnájemníky z UK, na příští schůzi se k tomu ještě znovu členové vrátí
- manželé Křečkovi nastínili možnost převod bytů do SVJ, p.Křeček přislíbil zaslání podkladů k pročtení ostatním členům družstva, v následné diskuzi většina členů vyjádřila nesouhlas s převodem, každopádně se k této možnosti členové vrátí na další schůzi